header

Sursa de finantare si bugetul proiectului

Proiectul “Cresterea eficientei AIS PRODIMPEX prin implementarea unui sistem de comert electronic modern”, este co-finantat prin Fondul European de Dezvoltare Regionala, in baza contractului de finantare incheiat cu Ministerul pentru Societatea Informaţionala, in calitate de Organism Intermediar.

Valoarea totala a proiectului este de 1.065.579,12 lei, din care asistenta financiara nerambursabila este de 515.379,20 lei, din care valoarea eligibila nerambursabila acordata din FEDR este de 426.218,60 lei si valoarea eligibila nerambursabila acordata din bugetul national este de 89.160,60 lei.

Proiectul se implementeaza in Municipiul Bucuresti, soseaua Alexandriei, nr. 144, sector 5, cod postal 69691, pe o durata de 12 luni.